Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z przetwórniami, branżą gastronomiczną czy też handlem detalicznym.Podczas współpracy oferujemy bardzo korzystne warunki handlowe oraz wsparcie zarówno techniczne jak i sprzedażowe.Oferujemy Karpia Królewskiego świeżego (narybek, kroczek, karp handlowy) oraz amura.
Dla naszych klientów indywidualnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego oferujemy również przetwory z karpia:

  • Karp „Markowy” Wędzony,  który zdobył I Nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
  • Ryboburgery z karpia – 100% Karpia Królewskiego
  • Zupa Rybaka – 100% Karpia Królewskiego
  • Opiekańce w zalewie – 100% Karpia Królewskiego